prameny:
spisový meziarchiv města Ústí n. L.

literatura přímá:
Luňáková Jitka, Sídelní vývoj Klíše 1900 - 1938, bakalářská práce, Ústí nad Labem 1999; (zkr. JL)
Kadlecová Dana, Architektura v Ústí nad Labem v letech 1900-45, diplomová práce, Olomouc 2001; (zkr. DK)
Pavlíček Tomáš, Architektura 1. poloviny 20. století v západní části Ústeckého kraje (vývoj, rozbor a výtvarně pedagogické využití), disertační práce; vydáno FUUD, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem 2005, stran 136, náklad 500ks, ISBN AVP 115 80-7044-726-5; (zkr. TP)
Fabiánková Martina, Proměny ústeckého centra ve druhé polovině 20. století, bakalářská práce, Ústí nad Labem 2006; (zkr. MF)
Pavlíček Tomáš (ed.), Bartošová V., Sellnerová A., Tothová J., Krsek M., Pavlíková M.; Slavné vily Ústeckého kraje; Foibos a. s., Praha, 2007; stran 172, ISBN 978-80-87073-04-9
Beran Lukáš, Valchářová Vladislava (ed.); Průmyslové dědictví Ústeckého kraje - mapování a revitalizace; sborník konference / Ústí nad Labem 19. 6. - 20. 6. 2008; ČVUT, VPCD, Praha, 2008
Brožek Aleš; Osudy domů a obyvatel Churchillovy ulice v Ústí nad Labem; Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Ústí n. L., 2008; stran 56, ISBN 978-80-7055-159-2
Valchářová Vladislava (ed.), Beran L., Zikmund J.; Industriální topografie - Ústecký kraj; ČVUT VCPD, Praha, 2011; stran 364, ISBN 978-80-01-04833-7
Krsek Martin; Ústí nad Labem, edice Zmizelé Čechy; Paseka, Praha, 2011; stran 91, ISBN 978-80-7432-136-8
Prouza Pavel; Německá sociálnědemokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918-1938; FF UK, 21-UDU, disertační práce, 2013
Krejčí Václav; Ústí nad Labem rozvoj města 1950 – 2010, Ústecká vlastivěda sv. IX.; Statutární město Ústí nad Labem, 2013; stran 344, ISBN 978–80–86646–39–8
Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.) Jehlík J., Boková /Kadlecová/ D., Páral M., Kohout M. (město a okres Ústí n. L.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; stran 522, ISBN 978-80-903826-0-2

stavby a plány publikované v dobových časopisech a knihách:
1874 Dělnické domy Spolku pro chemickou a hutní výrobu (A. Kögler?) - in: Technische Blätter, str. 76-77, obr. tab. str. X.
1874 Patrový železniční a silniční most přes Labe (W. Hellwag) - Eisenbahn- und Strassenbrücke über die Elbe bei Aussig, in: Allgemeine Bauzeitung, 39. Jahrgang; August Köstlin, Wien, 1874; plány str. 64-74
1891 Budvarka (Rehatschek & Focke) - Die neue Turnhalle in Aussig. in: Der Bautechniker; XI. Jahrgang, Nr. 23, Vídeň, 5. 6. 1891, Red.: L. Klasen a J. Hawel, Druck u. Verlag der Druckerei des "Sport" (Fr. v. Karst); str. 361-362
1892 Vila Ignace Petschka (Miksch & Niedzielski) - Wiener Bauindustrie-Zeitung, 1892, Hauptteil S. 463, IX. Jahrg. Wiener Bauten-Album Pläne S. 88
1892 Vila Ludwiga Wolfruma (Miksch & Niedzielski) - Wiener Bauindustrie-Zeitung, 1892, Hauptteil S. 533, IX. Jahrg. Wiener Bauten-Album Pläne S. 100
1892 Skladiště v Krásném Březně (E. Bazika) - Bazika, Eduard: Skladiště (Špýchar) na labském překladišti v Krásném Březně, in: Zprávy spolku architektů a inženýrů království českého XXVI., Praha, 1892, s. 124-126
1896 Vila Kind (H. Fischel) - Neubauten und Concurrenzen in Österreich und Ungarn, č. 12; Vídeň, 1896; str. 96
1900 Hotel Kaiserhof (L. Eber) - Hotel in Aussig a. d. Elbe. in: Der Architekt, VI., Hauptteil 34, Tafel 60-61
1901 Evangelický kostel v Novosedlicích (A. Köhler) - Die evangelische Kirche in Obersedlitz. in: Der Bautechniker, XXI. Jahrgang, Nr. 11, Vídeň, 15. 3. 1901, str. 233-235 a 257
1903 Pavilon města Ústí (M. Loos v. Loosimfeldt) - Die allgemeine deutsche Ausstellung für Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft in Aussig an der Elbe; in Wiener Bauindustrie-Zeitung, 1903; Pläne S. 89, 90
1903 Mramorový krb (O. Prutscher, E. Puchinger) - Marmorkamin, entwurf von O. Prutscher a E. Puchinger; Die Kunstgewerblichen Ausstellungen in Aussig u. Klagenfurt; in: Das Interieur: Wiener Monatsheft für Wohnungsausstattung und angewandte Kunst, Svazek 4, str. 209 a 218-220
1905 Červený kostel (J. Zeissig) - Ein Kirchegewölbe aus Visintiniträgern; Deutsche Bauzeitung, Mitteilungen über Zement-, Beton- und Eisenbetonbau, 1905, Seite 75-76
1906 Přestavba kostela se šikmou věží (J. Mocker, A. Weber) - Weber, A.; Über die Restaurierung und Wiederherstellung der Dekanalkirche von Aussig in Böhmen; in: Allgemeine Bauzeitung, 71. Jahrgang; R. v. Waldheim, Wien, 1906; text str. 49-60, obr. tab. str. 38-47
1907 Sanatorium v Ryjicích (A. Kunert) - Das Genesungsheim in Reindlitz bei Aussig a. d. Elbe; in: Wiener Bauindustrie-Zeitung, Nr. 49, 6.10.1907, s. 415-418
1908 Lindnerova vila (A. Kunert) - Villa Karl Lindner in Aussig a. E.; in: Wiener Bauindustrie-Zeitung, Nr. 19, 7.2.1908, s. 167-169
1908 Městské divadlo /soutěžní návrh/ (A. Graf) - Scheurembrandt, Architektur-Konkurrenzen. Band III, Heft 6: a) Volksbücherei in Eger, b) Theater in Aussig a. E.; Wasmuth, Berlin, 1908
1909 Petschkova ozdravovna (A. Mogyorósy) - Mogyorósy, A.; Genesungsheim für Lungenkranke am Spiegelsberge bei Aussig a. E.; in: Wiener Bauindustrie-Zeitung, XXVI. Jahrgang, Nr. 24, 1909; s. 197-201
1909 Meyerův a Hellerův obytný a obchodní dvojdům (J. Hauser) - Wohn- und Geschäftshäuser in Aussig; in: Wiener Bauindustrie-Zeitung, XXVI. Jahrgang, Nr. 49, 1909; s. 413-417
1909 Městské lázně (P. P. Brang) - Roth, Ludwig; Die neuen Badehäuser der Städte Aussig und Teplitz i. B.; in: Beton u. Eisen, VIII. Jahrgang, Heft III.; Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin, 1909; s. 61-62 + Tafel VII.
1913 Kašna na Lidickém /sv. Materny/ nám. (S. Werner) - Dresdener Künstlerheft, ročník 1913/1 (vycházelo čtyřikrát ročně jako příloha Moderne Bauformen; chybně uvedeno, že kašna stojí v Liberci)
1915 Vila C. H. Wolfruma (E. Rentsch) - Wasmuths Monatshefte für Baukunst 2.1915/16; Wasmuth, Berlin, 1915; str. 318-334: Stahl, Fritz; Landhäuser von Ernst Rentsch.
1926 Památník bitvy Na Běhání - model, půdorysy a situace (O. Šmída) - Stavitel 7, 1926; str. 65
1926 Bytový dům (F. Fiala) - Stavitel, ročník VII, 1926; s. 130 - ilustrace ke článku J. K. Říhy "O bydlení"
1928 Masaryková národní škola v Krásném Březně (A. Mezera) - Cancík, J. A.; Moderní hygienické požadavky na školní budovu (Brno, Krásné Březno) in: Styl 8/13 (1927-28): 81-84 (1V, 1LP, 2G, 2A)
1928 Hüblova vila - studie (O. Prutscher) - Decorative art. 1928 : the Studio year-book, str. 289-290; Studio, Londýn, 1928
1929 Most Edvarda Beneše - projekt (J. Melan) - Die neue Straßenbrücke über die Elbe in Aussig. in: Bericht über die II. Internationale Tagung für Brückenbau und Hochbau / Report of the 2nd International Congress for Bridge- and Structural Engineering / Compte-Rendu du 2me Congres International de Construction des Ponts et Charpentes; Wien, 24.–28. IX. 1928; Bleich, Fr. (Hrsg.); 1st ed. 1929, VII, 790 S.; str. 552-553
1929 Most Edvarda Beneše - projekt (J. Melan) - Die neue Straßenbrücke über die Elbe in Aussig in: Die Bautechnik, 1929, Heft 15, str. 226-230
1929 Lékárna Carmine - perspektiva (K. Lehrmann) - Skizze, Plan und Arbeit 1919 - 1927, prof. arch. Karl Lehrmann; Die technische gewerbliche Bundeslehranstalt Mödling, 1929; str. 252
1931 Správní budova Spolchemie (H. M. Kühne) - Verwaltungsgebäude des Vereins für chem. und metallurg. Produktion in Aussig * 5 Abbildungen; in: Deutsche Bauzeitung; roč. 65, 18. 11. 1931, č. 94*93; Berlin, 1931; str. 573-575
1932 Krematorium na Střekově (E. Rücker, W. Etzel) - Wusti, Maximilian; Die neue Friedhofhalle in Schreckenstein a. E. + Etzel, Wilhelm; Friedhofhalle Schreckenstein b. Aussig, in: Die christliche Kunst; Gesellschaft für christliche Kunst, München, 1932; s. 10-13
1932 Klimschova a Pickova vila (E. Katona) - Mein Heim, září 1932, vydavatel architekt Oswald Richter v Karlových Varech - publikovány fotografie exterieru i interieru obou vil
1932 Reichertova vila - studie (R. Blaschke) - Blaschke, Reinhold; (mit einem Vorwort von Arch. Ing. Ernst Müller, Reichenberg, B.T.A). München 1932
1932 sochy na Správní budově Spolchemie (H. Lederer) - Bie, Richard; Hugo Lederer; in: Der Bund : Heimatzeitschrift des Bundes der Deutschen in Böhmen; Die Bundesleitung des "Bundes der Deutschen in Böhmen", Teplitz-Schönau, 1932; Heft 13/14, str. 394-396
1933 Správní budova Spolchemie (H. M. Kühne) - Seeger, Hermann; Bürohäuser der privaten Wirtschaft; J. M. Gebhardt 's Verlag, Leipzig, 1933; str. 64-65
1933 Bytové domy s nižší valbovou střechou na Klíši (F. J. Arnold, E. Krob) - Ausstattung der Kleinwohnung; Internationaler Verband für Wohnungswesen; Julius Hoffmann, Stuttgart, 1933; Band 1: Text, str. 120 (německy, anglicky, francouzsky) - článek Ústí n. L., Aussig a. E. Stadtgemeinde; Band 2: Pläne, str. 74.
1933 Winnarova vila (Albinmüller) - Die Kunst. (Monatshefte für freie und angewandte Kunst.) Band 68, Heft 8, Mai 1933, str. 192-197: Proppe, Hans; Ein Haus in Böhmen, erbaut von Prof. Albinmüller, Darmstadt
1933 rodinné domy v Brné, Střekovská obecní kolonie (R. Geissler) - Geissler, Rudolf; Das ländliche Wohnhaus; nákladem vlastním, Teplice-Šanov, 1933; (monografie)
1934 Střekovská obecní kolonie (R. Geissler) - časopis Forum, 1934, Bratislava; ročník 4, str. 333-336; Die Heimstättensiedlung der Gemeinde Schreckenstein Von Arch. Prof. Ing. Rudolf Geissler, Teplitz-Schönau
1934 Klimschova vila (E. Katona) - časopis Forum, 1934, Bratislava; ročník 4, str. 111-114; Ein Wohnhaus in Aussig Architekt: Ervin Katona in Prag
1935 Operační trakt (R. Perthen, F. Kosak) - časopis Forum, Bratislava, 1935; ročník 5, str. 182-183; Operationstrakt des Bezirk-Krankenhauses in Aussig - Projektverfasser: Zivilarchitekt Rud. Perthen, Bauanwalt Ing. Ferd. Kosak
1938 Pietschmannova vila (E. Katona) - Architekt Ervín Katona (monografie); Service des pays s. a., Amsterdam - Basilej - Londýn - Praha - Rio de Janeiro, 1938; česky, francouzsky, německy; str. 7-14
1942 Městská jatka (J. Hennings) - Fischer, Oskar; Der Bauentwurf, 2. verbesserte Auflage für höhere und niedere Baufachschulen und für die Praxis; Lehrmittelanstalt für Gewerbe- und Fachschulen, Praha, 1942; str. 145; situace, půdorys
1958 Bytové domy z 50. let (M. Mandík) - Architektura ČSR; č. 2, roč. XVII, 1958, Sídliště Skřivánek v Ústí n. L. str. 66-67
1959 KNV (J. Gabriel, J. Fojt, J. Nenadál) - Architektura ČSR; č. 5-6, roč. XVIII, 1959, str. 323 (Deset let československé architektury, výstava při I. sjezdu Svazu architektů ČSR v roce 1959, autor projektu výstavy L. Hanf)
1961 Bytový komplex Hrnčířská (J. Liška, R. Bergr, Brejcha, Pišvejc) - perspektivní kresba
1970 Územní plán České Švýcarsko (V. Šuk, J. Adamczyk, B. Šantrůček) / Směrný územní plán Ústí n. L. (J. Hanuš, J. Rotyka, J. Liška) / Sídliště Skřivánek (V. Eminger) / Sídliště Severní terasa (V. Krejčí, Jo. Gabriel, M. Böhm) / Sídliště Bukov Všebořická (J. Fojt) / Sídliště Karla IV. (M. Fibiger) / Věžové domy na Skřivánku (B. Vrba) / Bytový dům Hrnčířská (J. Liška, R. Bergr) / Domy v Dlouhé ulici (J. Liška) / Atypický cihelný dvojdům na Bukově (R. Bergr) / Experimentální základní škola na Bukově (F. Kameník) / Jesle u knihovny (S. Karpíšek) / Zimní stadión (Ja. Gabriel, J. Slíva, J. Doležal, J. Zeman) / Interhotel Bohemia (G. Brix) / Železniční poliklinika (J. Fojt) / Nákupní středisko Panorama (R. Bergr) / Rekonstrukce Lidického náměstí (R. Bergr, L. Kos) / Interiéry interhotelu Bohemia (L. Špás, A. Werner) / Instalace výstavy "20 let výtvarného umění v Svč. kraji" (M. Mandík, M. Böhm) - Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970
1972 Zastřešení letního kina (J. Zeman) - Überdachung des Zuschauerraumes für ein Sommerkino, J. Zeman, Stahlbau, v. 41 No. 8, August 1972, pp. 250-251
1973 Zimní stadion? Plavecká hala Klíše? (J. Zeman) - Zwei neue Sporthallen in der CSSR, J. Zeman, Stahlbau, v. 42 No. 8, August 1973, pp. 252-254
1980 OD Labe (R. Žertová) / Horizont (Jo. Gabriel) / PS a ČSP (R. Berger, M. Hejduk, J. Drtikol) - Nový O., Valterová R., Vebr J.; Soudobá architektura ČSSR; Panorama, Praha, 1980; str. 78, 102, 162
1984 Spoje (F. Šmolík, J. Vlčková, M. Růžičková) - Architektura ČSR, ročník XLIII, 1984/2, Tranzitní ústředna spojů v Ústí nad Labem - Bukově
1988 Dům s hvězdárnou (P. Keil) - Architektura ČSR, ročník XLVII, 1988/6, str. 68-69; Rekonstrukce a dostavba domu manželů Bílkových, Petrovice v Krušných horách
1988 Hotel Vladimir (Z. Havlík, R. Bergr) - Architektura ČSR, ročník XLVII, 1988/2, str. 52-55; Hotel Vladimir v Ústí nad Labem
1991 Severní vstup do ZOO (M. Gabriel) / Botanický pavilon ZOO (M. Gabriel) / Penzion pro důchodce na Bukově (V. Novák, J. Jehlík) / Česká národní banka (M. Gabriel, M. Johanovský) / a další studie - Gabriel M., Novák V., Jehlík J.; TŘÍSIL studie a projekty (katalog k výstavě); Obec architektů, Český fond výtvarných umělců, Galerie Emila Filly, Ústí n. L., 1991
1993 Regulační plán části území Skalka v Neštěmicích (P. Hlaváček, H. Münzová) - Mojdlová, Gabriela; Smutný, Josef (ed.); Učitelé fakulty architektury : studie projekty realizace; Spolek posluchačů architektury, Praha, 1993; str. 25 (nečíslováno)
1995 Územní plán města Ústí n. L. (M. a J. Sedlák) - Sedlák M., Sedlák J., Jehlík J.; Krásné město aneb Ústí nad Labem chystá územní plán - Architekt 13.; Obec architektů, červenec 1995, str. 1 a 6-8
1995 Česká národní banka (M. Gabriel, M. Johanovský) / Penzion pro důchodce na Bukově (V. Novák, J. Jehlík) - Konicar Jan ed., Architektura a stavebnictví ČR Období 1989-1995 Současné trendy; Torus, Jihlava, 1995; str.52-55
1996 Státní vědecká knihovna (KPÚ, P. Jiroudek, J. Kallmünzerová) - Stavba, 5/96; Sršňová Milena: Přístavba Státní vědecké knihovny v Ústí nad Labem, str. 12-13
1998 Mariánský most (R. Koucký, M. Komínek) / (+ Sady Bedřicha Smetany, Vydavatelství Labe) - Stavba, 1/98, Nový zavěšený most v Ústí nad Labem (+ Ateliér / Roman Koucký Architektonická Kancelář), str. 48-53 (+ 40-47)
1998 Dostavba nemocnice - Fořtl, Karel; Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem-Bukově; in: Fórum ABF, 1998, č. 7; str. 8-11, 3 fot., 4 obr.
1999 Česká národní banka (M. Gabriel, M. Johanovský) / Mariánský most (R. Koucký, Š. Malá) - Kratochvíl Petr, Halík Pavel ed.; Česká architektura 1989-1999; Prostor, Praha, 1999; str. 38-40, 113-115
1999 Regulační plán čtvrti Krásné Březno, Vydavatelství Labe, Sady Bedřicha Smetany, Regulační plán centra města Ústí n. L., Mariánský most (R. Koucký) - Koucký, Roman; Malá, Šárka; Kniha 1 (monografie); Roman Koucký architektonická kancelář, Zlatý řez, Praha, 1999; str.58-61, 64-101, 132-173
2001 Nešverova vila (J. Jehlík, P. Černohouz) - Pelčák Petr ed.; Česká architektura 1999-2000; Prostor, Praha, 2001; str. 104-107
2001 Rodinný dům na Zlaté stezce (V. Novák, J. Veselý) - Architekt, č. 5/2001
2002 Rodinný dům na Zlaté stezce (V. Novák, J. Veselý) - Horský, Jiří (ed.); DOMY 01 - 20 českých rodinných domů / katalog a CD ROM; Architekt v J. H. & ARCHYS, s.r.o., Praha, 2002; str. 48-51
2006 Nešverova vila (J. Jehlík) - Čapková Ivana a d.; DOMY : 77 rodinných domů z let 1989-2006; Prostor, Praha, 2006; str. 304-307
2007 Nešverova vila (J. Jehlík) / Mariánský most (R. Koucký, Š. Malá, M. Komínek) - Fischer Joachim, Uffelen Chris van ed.; 1000x European Architecture; Verlagshaus Braun, Berlin, 2007; str. 876-877
2007 Operační sály oční kliniky (J. Topinka, M. Juha, J. Líman) - Architekt, 11/2007, Operační sály oční kliniky Masarykovy nemocnice, str. 44-49
2009 Výrobní hala Materialise (J. Jehlík, B. Panenka, P. Plánička) - Sládeček Svatopluk ed.; Česká architektura 2007-2008; Prostor, Praha, 2009; str. 90-93
2009 Přístavba domu v Čeřeništi (M. Páral, P. Plánička, B. Panenka) - Stavba, 3/2009; Business Media CZ, Praha, 2009; str. 53-55
2009 Josebar (J. Zhoř) - ERA 21, Speciál 2009; ERA21 s.r.o., Brno, 2009; str. 20-23
2009 Palác Zdar (J. Jehlík, I. Reimann) / Restaurace Zdar (J. Fišer) / Josebar (J. Zhoř) - Architekt, 11-12/2009; Julius Macháček - Kabinet, Praha, 2009; str. 48-59
2010 Výrobní hala Materialise (J. Jehlík, B. Panenka, P. Plánička) ERA 21, 2/2010, 10. ročník; ERA Média s.r.o., Brno, 2010; str. 50-53
2010 Palác Zdar (J. Jehlík, I. Reimann) - Pelčák Petr ed.; Česká architektura 2008-2009; Prostor, Praha, 2010
2010 Palác Zdar (J. Jehlík, I. Reimann) - ERA 21, 4/2010, 10. ročník; ERA Média s.r.o., Brno, 2010; str. 28-31
2011 Přístavba domu v Čeřeništi (M. Páral, P. Plánička, B. Panenka) - Kruml, Jan (ed.); Venkovské stavby 2011; Obec Bělotín, 2011; str. 72
2011 Rodinný dům v ul. U lesa (P. Plánička) / Rodinný dům v Novoveské ul. (P. Plánička, B. Panenka) - Ročenka dřevostaveb 2011; Prodesi, v.o.s., Praha, 2012; dvojstr. 1 a 2
2012 Rodinný dům v ul. U lesa (P. Plánička) - Stempel, Ján (ed.); 99 DOMŮ; KANT - Karel Kerlický, Praha, 2012; str. 202-205
2013 Rodinný dům v Zadní Telnici (S. Sládeček) - Stavba, 2/2013; Business Media CZ, Praha, 2013; str. 14-17
2013 Rodinný dům ve Vaňově (P. Plánička, B. Panenka) / Rodinný dům v Zadní Telnici (S. Sládeček, L. Surá, P. Velecký) - Ročenka dřevostaveb 2013; Prodesi, v.o.s., Praha, 2013; dvojstr. 1 a 33
2014 Rodinný dům ve Vaňově (P. Plánička, B. Panenka) / CPI City Center (Z. Jiran, P. Máša, M. Kohout, P. Hocke, M. Maio, F. Štáfek) - Jiran, Zdeněk (ed.); Česká architektura 2012-2013; Prostor, Praha, 2014; str. 46-49 a 108-111
2014 Areál firmy Jacer (P. Plánička, B. Panenka) - Ein Dach über alten Mauern; in: Architektur Fachmagazin, 06 (Dach & Wand), Sep./Okt. 2014, Laser Verlag GmbH, Perchtoldsdorf (Österreich), 2014; str. 68-75
2014 Areál firmy Jacer (P. Plánička, B. Panenka) - Kámen a dřevo jako symbol místa; in: Stavitel, č. 10, ročník XXII, 10. 10. 2014; Business Media CZ s.r.o., Praha, 2014; str. 30-33
2014 Rodinný dům ve Vaňově (P. Plánička, B. Panenka) - Stempel Ján, Tesař Jan Jakub, Beneš Ondřej; Czech Houses | České domy; Kant, 2014; str. 118-121
2014 Areál firmy Jacer (P. Plánička, B. Panenka) - Hnídková, Vendula; Intriguing contrast; in: A10 - new European architecture, č. 60, 11/12 2014; A10 Publishers, Amsterdam, 2014; str. 54
2014 Areál firmy Jacer (P. Plánička, B. Panenka) - Ročenka dřevostaveb 2014; Prodesi, v.o.s., Praha, 2014; dvojstr. 01
2015 Areál firmy Jacer (P. Plánička, B. Panenka) - Schulungszentrum Jacer, Holzarchitektur im Fachgespräch - Teil 1 von 5 in: holzbau austria 2 2015; Österreichischer Agrarverlag, Wien; str. 52-57
2015 Areál firmy Jacer (P. Plánička, B. Panenka), Rodinný dům v Zadní Telnici (S. Sládeček, L. Surá, P. Velecký), Galerie Buňka (Z. Sagitariová, B. Drahotová, L. Juchelková, V. Malina, K. Holan, M. Hudáč; L. Křemenová, D. Maštálka; P. Rezek, A. Gintel) - Fránek, Zdeněk (ed.); Česká architektura 2013-2014; Prostor, Praha, 2015; str. 64-67, 122-123, 146-147
2015 Areál firmy Jacer (P. Plánička, B. Panenka) - 3+1 architekti, Training center, Předlice (CZ) in: legnoarchitettura anno VI - n. 19, aprile 2015; EdicomEdizioni, Monfalcone (GO); str. 50-59

publikované soutěžní či nerealizované návrhy:
1907 Městské divadlo, soutěžní návrh (F. Kick) - Der Architekt. Wiener Monatshefte für Bauwesen und dekorative Kunst. XIII.; Wien, Jahrgang 1907.; s. 39, tab. 66. - Kick Friedrich Dr. Architekt (III. Preis); Der Wettbewerb um den Bau des Theaters in Aussig a. d. Elbe.
1908 Městské divadlo, soutěžní návrhy (R. Kraus; Fellner u. Helmer; F. Kick; A. Graf) - Scheurembrandt, Architektur-Konkurrenzen. Band III, Heft 6: a) Volksbücherei in Eger, b) Theater in Aussig a. E.; Wasmuth, Berlin, 1908
1914 Dívčí a chlapecká škola v Ústí nad Labem (H. Glaser, K. Scheffel) - Wiener Bauindustrie-Zeitung, XXXI. Jahrgang, Nr. 40, 1914; s. 245 a tab. 75 a 76
1914 Dívčí a chlapecká škola v Ústí nad Labem (K. Lehrmann) - Der Architekt XX., 1914-1915; obr. 71 a 72
1914 Dívčí a chlapecká škola v Ústí nad Labem (O. Althammer) - Wiener Bauindustrie-Zeitung, XXXI. Jahrgang, Nr. 34, 1914; s. 207-208
1914 Dívčí a chlapecká škola v Ústí nad Labem (A. Payr) - Wiener Bauindustrie-Zeitung, XXXI. Jahrgang, Nr. 34, 1914; s. 209
1922? Variantní návrh na dnešní komerční banku, Návrh hotelu na místě dnešního Grandu, Návrh obchodního domu na Mírové nám., Návrh krematoria, Návrh kavárny v městském parku, Návrh galerie výtvarného umění, Návrh ústeckého hlavního nádraží, Návrh střediska pro péči o nemocné tuberkulózou, Návrh výstavní haly, Variantní návrh na dnešní ČSOB banku, Návrh památníku padlým (F. J. Arnold) - Ausgeführte Bauten, Entwürfe und Skizzen von Architekt F. J. Arnold (monografie)
1928 Soutěž na zastavovací plán města - Zentralblatt der Bauverwaltung 48. 1928, Nr. 45; Berlin, 1928; str. 721-724: Genzmer, Ewald; Wettbewerb Bebauungsplan für Aussig in Böhmen.
1930 Hotel na labském břehu pro Dolní Zálezly "Elbtalblüte" (R. Kupka, E. Plischke) / Hotel na labském břehu pro Dolní Zálezly "Elbenixe" (J. Duiker) - Bauwelt 9/1930, str. 309
1930 Hotel na labském břehu pro Dolní Zálezly (M. Schütte-Lihotzky, W. Schütte) - Der Baumeister, 1930, str. 285
1931 Hotel na labském břehu pro Dolní Zálezly (O. Scheib) - Der Architekt Otto Scheib, Reg.-Baumeister a. D., Dipl.-Ing., Köln : Mit einer Einleitung von Martin Richard Möbius; Neue Werkkunst; Friedrich Ernst Hübsch Verlag, Berlin, Leipzig, Wien; 1931
1932 Hotel na labském břehu pro Dolní Zálezly "Elbenixe" (J. Duiker) - van Loghem, Johannes Bernardus; bouwen * bauen * bâtir * building / holland / nieuwe zakelijkheid * neues bauen * vers une architecture réelle * built to live in; Kosmos, Amsterdam, 1932; str. 77
1932 Hotel na labském břehu pro Dolní Zálezly "Am Strand"; Škola na Střekově (A. Meretich) - Architekt Adolf Meretich Karlsbad; Verlag für Volkswirtschaft Otto Waldes, Wien, Pressburg, 1932; (monografie)
1947 Soutěž na radnici v Ústí n. L. (I. Sova, E. Kohn; J. Hrubý) - Kolátor, Václav; Poznámky k ideové soutěži na radnici v Ústí nad Labem, Architektura ČSR, 1947, roč. 6, 287-289
1961 Přestavba centra města (Liška, Rotyka ad.)
1964 Soutěž na Severní Terasu (K. Hubáček ad.)
1970 Školský areál na Severní Terase (J. Fojt) - Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970
1993 Urbanistické soutěže v Ústí nad Labem (tématické číslo) - Zlatý řez 6.; Praha, listopad 1993
2011 Soutěž na realizaci trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích (R. Brychta, P. Lešek; Z. Brychtová Horecká, J. Delafontaine, J. M. Delafontaine, O. Šorm) Bulletin ČKA 3/2011, str. 58
2011 Soutěž na realizaci trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích (R. Brychta, P. Lešek; Z. Brychtová Horecká, J. Delafontaine, J. M. Delafontaine, O. Šorm (1. cena) / K. Magasaniková, J. Magasanik, R. Prachař, M. L. Clausen (2. cena) / J. Javůrek (3. cena)) Ročenka ČKA 2011, str. 82-83
2014 Dokumentační centrum českých Němců (F. Kotlář (1. cena)) - Přehlídka diplomových prací zná vítěze; in: Bulletin ČKA 3-4/2014, str. 6
2015 Soutěž Labe/Forum (všichni účastníci) - Ideová jednokolová architektonicko-urbanistická SOUTĚŽ O NÁVRH kultivace veřejného prostoru mezi obschodními domy OD LABE a OC FORUM (katalog soutěžních návrhů); Statutární město Ústí nad Labem Odbor rozvoje města, 2015; 88 str.

literatura o architektuře - stavby:
Günther, Rudolf; Josef Zasche. Lebensbild eines Architekten.; 1971 (Městská knihovna - J. Zasche)
Hoelzel, Zdeněk - ed.; Česká architektura 1945-1995; Obec architektů, Praha, 1995 (Soubor administrativních budov KV KSČ - R. Bergr, M. Hejduk, J. Drtikol, str. 55-56)
Jermář František; Jezy; Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1959 (Dvoudílný tabulový jez ve Střekově na Labi - str. 158, Mostový jez poklopový na řece Bělé - str. 548)
Řepa Miroslav - hlavní kurátor; (výstava) Deset století architektury (6 knih: architektura románská, gotická, renesanční, barokní, 19. století, 20. století); Správa pražského hradu a DaDa, Praha, 2001 (Hrad Střekov /gotika/, Zámecký kostel sv. Floriána /renesance/ - H. Boge)

literatura o architektuře - autoři:
Kohout Michal, Templ Stephan, Zatloukal Pavel - ed.; Česká republika - architektura XX. století. Díl I. Morava a Slezsko; Zlatý řez, Praha, 2005 (Gočár, Járay, Karfík, Koucký, Libra, Vahala)
Lukeš Zdeněk; Splátka dluhu, Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938; Fraktály Publishers, Praha, 2002 (Foehr, Hildebrand, Jaray, Katona, Kick, Lehmann, Zasche)
Řepa Miroslav - hlavní kurátor; (výstava) Deset století architektury (6 knih: architektura románská, gotická, renesanční, barokní, 19. století, 20. století); Správa pražského hradu a DaDa, Praha, 2001 (Boge, Broggio, Duhamel de Querlonde, Ferstel, Gočár, Karfík, Koucký, Libra, Miksch, Mocker, Niedzielski, Nobile, Schinkel, Šrámková, Vahala, Zasche)

literatura encyklopedická - autoři:
Sturm, Heribert (ed.); Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Ländern Band I. A-H; R. Oldenbourg Verlag, München - Wien, 1979 (O. Broggio, Brosche, Hruschka)
Sturm, Heribert (ed.); Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Ländern Band II. I-M; R. Oldenbourg Verlag, München, 1984 (Köhler, Kögler, Lehmann, Lehrmann, Miksch)
Seibt, Ferdinand; Lemberg, Hans; Slapnicka, Helmut (ed.); Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Ländern Band III. N-SCH; R. Oldenbourg Verlag, München, 2000 (Rehatschek, H. Richter, Schmoranz st.,)

literatura o Ústí n. L. a okolí:
Wachsmann V.; Severní polabí : Od Litoměřic až k Hřensku; Praha (1888); (zkr. SP) /v rámci webu současné glosy textu/
Hieke W.; Horčička Adalbert; Urkundenbuch der Stadt Aussig bis zum Jahre 1526; Praha, 1896
Lodgman Rudolf, Stein Erwin ed.; Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper Band: 3 Aussig; Berlin, 1929; (zkr. SSK3-A)
Dušek L., Hejl F., Navrátil H., Vaněk K., Vondra J., Podlipský Č., Šolc V.; Srdce českého severu Ústí nad Labem IV. část souboru "Naše pohraničí"; Brno, 1947; (zkr. SČS)
Vopat F., Hejl F.; Ústí nad Labem Krajské město s nejbližším okolím; Orbis, Praha, 1950
Týc Antonín ed.; Ústeckem včerejška a dneška; Krajské nakladatelsví v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 1958
Umlauft Franz Josef; Geschichte der deutschen Stadt Aussig (Schicksal einer deutschen Stadt in Böhmen); Hilfsverein Aussig e. V. München, Bayreuth, 1960; (zkr. GDSA)
Schaufler J., Hejl F.; Ústí nad Labem ve fotografii; Severočeské krajské nakladatelství, Liberec, 1961
Čejchan Adolf, Štráchal Jaroslav, Balach Antonín; Ústí nad Labem mladýma očima; Severočeské krajské nakladatelství, Liberec, 1965
Provazník Vladimír; Ústí / město nad Labem; Severočeské nakladatelství, Ústí n. L., 1983; ISBN 45-005-83; (zkr. UML)
Jedermann František; Ztracené dějiny; I.S.E. - Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991, (Köln 1985); ISBN 80-85241-09-9
Kaiser Vladimír, Kaiserová Kristina ed.; Dějiny města Ústí nad Labem; Ústí nad Labem, 1995; (zkr. DMUL)

fotografie:
archiv autora
CD-R Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; Xeroco, spol. s r. o.; Ústí nad Labem 2001; (zkr. X3333)