PŘESTANOV

prestanov
Hornická kolonie (29 domů), Přestanov 52-81; 1922-25
stavebník: Ministerstvo veřejných prací - uhelný fond
*
předobrazy:
dům "Lovdalla", Amersfoortseweg 13, Huis ter Heide u Utrechtu (arch. R. van´t Hoff 1911)
dělnická kolonie Weimannových závodů ve Světci (arch. O. R. Salvisberg 1920-26)