neexistující

(Zde najdete objekty, které již nestojí. Pokud víte, kdy a proč zanikly, napište do návštěvní knihy. Díky!)

spolchemie
nejstarší správní budova Spolchemie, demolice

spolchemie
plynojem v areálu Spolchemie, demolice

spolchemie
Budova první elektrolýzy, areál Spolchemie; 1898, demolice 2005
dle:
Slouka, Vladimír; Budova první elektrolýzy, in: My & Spol. (podnikové noviny), 26. října 2005, číslo 10, ročník 58, str.4


spolchemie
provozní objekt v areálu Spolchemie, demolice 2007
dle:
Křička Jiří, Rytíř Zdeněk; Bouráme, abychom stavěli, in: My & Spol. (podnikové noviny), 28. února 2007, číslo 2, ročník 60, str.3