Růžena Žertová
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Žertová
Obchodní dům Labe, Revoluční 9, UL-centrum 2732; 1967-74
*
publikováno v:
Nový O., Valterová R., Vebr J.; Soudobá architektura ČSSR; Panorama, Praha, 1980

stavby na jiných místech:
obchodní dům Prior v Pardubicích
obchodní dům Prior v Ostravě