František Vahala
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Vahala
Masarykovo zdymadlo, UL-centrum / UL-Střekov, 1923-36
viz též: (wikipedie)

stavby na jiných místech:
domy na Ořechovce v Praze; 1919
rodinné domky v Cítolibech; 1920
rodinné domky v Bechyni; 1922
Justiční palác v Moravské Ostravě, Havlíčkovo nábř. 9; 1924-29
Reálné gymnázium a české státní školy v Novém Jičíně; 1924-35
Měšťanská škola v Jistebníku; 1925
Administrativní budova v Liberci; 1926
Ústřední škola bytového průmyslu v Praze; 1927
Lékařský dům v Praze; 1928
Masarykovo Čsl. státní reálné gymnázium ve Vsetíně, Tyršova ul.; 1930-32

literatura:
Pavel Šopák: František Vahala; in: časopis Architekt, červenec 2001, str.70
Kohout Michal, Templ Stephan, Zatloukal Pavel - ed.; Česká republika - architektura XX. století. Díl I. Morava a Slezsko; Zlatý řez, Praha, 2005

životopisná data:
(abART)