F. Tippmann

Tippmann
Vila pro Julia a Idu Steinovi, Štefánikova 42, UL-Klíše 753; 1933