Petr Suske
podrobnější informace na www.usti-aussig.net


Suske
Nové krematorium, U krematoria 5, UL-Střekov 1571; 1986
*
foto z:
Memory In Memory
*
dle:
Synková, Veronika; Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1948-1989; UJEP FF Khr, Ústí nad Labem, 2006 (diplomová práce)


stavby na jiných místech:
Rekreační a obytný komplex "Park Holiday" v Praze, 2008
Rodinný dům v Michalovicích u Mladé Boleslavi

publikační činnost:
Suske, Petr; Ekologická architektura ve stínu moderny - Podstata, principy, mýty; ERA, Brno, 2008

pedagogická činnost:
Ateliér Petra Suskeho na FA ČVUT (Ústav navrhování III) v Praze

životopisná data:
(abART), (StavbaWEB), (arch.cz)

web:
www.ateliersea.com