hrad Střekov

Strekov
architekt neznámý, stavebník: Pešík z Veitmile z pověření krále Jana Lucemburského; 1. pol 14. stol.


web:
www.hradstrekov.cz