Jan Storch

Storch
Přírodovědecká fakulta UJEP; České mládeže 8, bez č.p. (č. parc. 1284/2); 80. léta
přístavba k budově někdejšího Českého státního reálného gymnázia
*
dle:
ČRo Leonardo, pořad Vstupte! zvukový záznam - rozhovor s Martinem Štollem