Michal Šrámek
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Šrámek
Rekonstrukce Mírového náměstí, UL-centrum; -2006

viz též:
životopisná data