Jan Sedlák, Martin Sedlák

Sedlák
(územní plán sídelního útvaru Ústí nad Labem, 1995)

viz též: životopis Jana Sedláka