Franz Schnelle
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

schnelle
bývalá továrna "Globus-Werke" Fritz Schulz jun. - Fabrik chemisch-technischer Produkte, Jateční 32, UL-Klíše 192; 1909-11
(projekt realizovala stavební firma Erlebach a Lichteneckner)
*
dle:
Beran L. a Valchářová V. ed.; Průmyslové dědictví Ústeckého kraje - mapování a revitalizace; sborník konference / Ústí nad Labem 19. 6. - 20. 6. 2008; ČVUT, VPCD, Praha, 2008; str. 84