Hans Schembera

Schembera
Návrh rekonstrukce interiéru Schaffnerovy vily, Velká hradební, UL-centrum; konec 30. let 20. stol
*
zdroj:
Ort, Jiří; Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu - 150 let historického vývoje Spolchemie - výstava, 2008

životopisná data:
(Heimatfreunde Aussig)