SAUL
Vladislav Hron, Jiří Plašil, Zdeněk Bičík, Oldřich Lubojacký, Eliška Šrutová


jedna z pěti firem poptávaných na veřejnou zakázku
Dům kultury-rev.-obj. C, D, Velká hradební 19, UL-centrum 1025
(2010; nabídka na zhotovení projektové dokumentace: 1.980.000 Kč)
*
další poptávaní:
Arch Projekt (vítěz výběrového řízení, nabídka 1.910.000)
Ctibor Žežulka - Zefraprojekt (nabídka 1.935.000)
Ing. arch. Vlastimil Stránský (nabídka 1.940.000)
Ing. Pavel Huml (nabídka 1.950.000)
*
dle:
www.usti-nl.cz

web:
www.saul-lbc.cz

výskyty v jiných databázích:
(ČKA)