Jaroslav Šafrata

Šafrata

Šafrata

životopisná data:
(abART)

zmínka:

Vzpomeňme však nejdříve, jak to všechno začalo. Po znárodnění stavebnictví na jaře 1948 bylo přikročeno také k organizaci socialistického sektoru projekční práce a to v rámci vytvořeného národního podniku Československé stavební závody. První organizační formou byly krajské architektonické ateliéry a krajské inženýrské kanceláře.

Krajský architektonický ateliér v Ústí nad Labem vznikl počátkem ledna 1949 a to převodem pracovníků Oblastního architektonického ateliéru vedeného arch. Jaroslavem Šafratou, který zůstal vedoucím i v novém útvaru. Mezi prvními pracovníky byli soudruzi: Fleischer, Jaroslav Holub, Jasanský, Kohák, Jan Novák, Miloš Novák, Plicka a Zbuzek.

Krajská inženýrská kancelář v Ústí nad Labem vznikla v listopadu 1948 pod vedením Ing. Vladimíra Chmelíka. Prvními výrobními pracovníky byli soudruzi Bořil, Ing. Brejcha, Ing. Gentner, Ing. Klír, Kovář, Linc, Murgová, Skokan, Ing. Schneider a Smutný.

Sloučením Krajského architektonického ateliéru a Krajské inženýrské kanceláře dne 1. 5. 1949 vzniklo pak Krajské návrhové středisko v Ústí nad Labem jako součást Stavoprojektu při Československých stavebních závodech. Vedením střediska byl pověřen Ing. Evžen Felber, technickým vedením arch. Jaroslav Šafrata. Kádry výrobních pracovníků byly v té době doplněny o soudruhy Bejčka, ak. arch. Brixe, arch. Haissiga, Kašpara, Korbela, Leibingera, Ing. Mandíka, ak. arch. Placáka, Richtermoce, Ing. Trubáčka, Ing. Truxu a Ing. Wiedena.

Mezi prvními projekčními pracemi byly ubytovací objekty "STAVAŘOV" v Horním Litvínově, objekty pro město pracující mládeže v Meziboří a pro sídliště v Jirkově, dále vodovod pro MNV Kuřivody a vodovod a kanalizace v Jirkově. V dopravě pak projekty pro trať zakladače Z 53 v Horním Jiřetíně a úseky Podkrušnohorské silnice č. 13. Mimo projekty bytové a občanské výstavby zpracovávaly se ve středisku také projekty pro průmysl a dopravu, jako průmslové haly, skelné hutě, sklady, vozovny a pro zemědělství sušárny chmele, kravíny a vepříny.

V roce 1951 byla ke Krajskému návrhovému středisku přičleněna projektová složka Instalačních závodů v Teplicích. Tím bylo středisko kádrově posíleno v profesi ústředního vytápění, zdravotní instalace a vzduchotechniky. Vedle toho dochází však v tomto roce i k odchodu pracovníků průmyslové skupiny z litoměřického pracoviště do Chemoprojektu a pracovníků skupiny pro zvláštní účely do Konstruktivy. Koncem března 1951 odchází z vedení střediska Ing. Felber a prozatímním vedoucím byl jmenován Ing. arch. Karel Bezrouk z Brna, který ve středisku působil do konce roku 1951. V lednu 1952 změnilo se krajské návrhové středisko na projektový závod jako součást Stavoprojektu Praha, který byl vyčleněn z Československých stavebních závodů a stal se samostatným podnikem s celostátní působností. Prvním ředitelem závodu Ústí nad Labem se stal Ing. arch. Jiří Jaroš.

výňatek z kapitoly "Historie ústavu" z publikace:
Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970