Ernst Rücker
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Rücker
Severočeská společnost pro vodní stavby, Masarykova 47, UL-centrum 1788; 1922-23

Rücker
Živnostenská pokračovací škola, Národního odboje 17, UL-Střekov 766; 1927

Rücker
Staré krematorium, U krematoria, UL-Střekov; před rokem 1932
(spolu s W. Etzelem)

Rücker
Potaš II, areál Spolchemie, UL-centrum; 1929-30

Rücker
Dům hedvábí a Baťa, Revoluční 9, UL-centrum 179, 1932-33
(jako spolupracovník F. Fackenberga)


zmínky o E. Rückerovi:
GDSA, Architekten, str.619 - "Ernst Rücker kam aus Wien, war Erbauer des grossen Hauses der Wasserbaugesellschaft in der Dresdner Strasse, der villa Distel in der Kippeltstrasse und andere Objekte."
DMUL, odst. Rudolf Popper (členové "Labské župy" Metznerbundu), str.195