Ernst Rentsch
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Rentsch
Vila Carla Hermanna Wolfruma (dnes Severočeská vědecká knihovna - vědecká část), Velká Hradební 49, UL-centrum 1743
(dům byl v letech 1986-96 rozšířen Přístavbou Státní vědecké knihovny)
*
publikováno v:
Wasmuths Monatshefte für Baukunst 2.1915/16; Wasmuth, Berlin, 1915; str. 318-334: Stahl, Fritz; Landhäuser von Ernst Rentsch.


stavby na jiných místech:
Dům sochaře G. Kolbeho v Berlíně

literatura o E. Rentschovi:
RENTSCH, ERNST & PAUL LINDER. Georg Kolbe. Wohn- und Atelierhaus. Architektur und Geschichte. Hrsg. von Ursel Berger & Josephine Gabler. Hamburg 2000. 80 S. mit 52 (8 farb.) Abb., brosch.