RECONSTRUCTION

Reconstruction
Přestavba pavilonu B bývalé Mas. nemocnice na FUUD UJEP, 2006
(autorem návrhu je údajně architekt O. Sedlář)
původní stav budovy - architekt F. J. Arnold; 1926-30

web:
http://www.recon.cz