Projektil Architekti, s.r.o.; Grafické studio Kultivar
R. Brychta, P. Lešek; Z. Brychtová Horecká, J. Delafontaine, J. M. Delafontaine


Brychta, Lesek; rychtova Horecka, Delafontaine, Delafontaine
Soutěž na realizaci trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích, 1. cena; 2011
*
zdroj:
Bulletin ČKA 3/2011, str. 58
Ročenka ČKA 2011, str. 82-83


web:
www.projektil.cz