Alfréd Piffl

Architekt Alfréd Piffl v Ústí nad Labem při událostech po 2. světové válce zachránil sbírky a archiválie pro Městské muzeum a další instituce. V 50. letech byl děkanem Fakulty architektury a PS v Bratislavě, zde prosadil zahájení rekonstrukce Bratislavského hradu.
*
dle:
www.inuf.info (Informační noviny ústecké farnosti; Ústí nad Orlicí, květen 2007)


životopisná data:
(abART), (wikipedie)

literatura:
Jůrková, Hana: Alfréd Piffl a jeho působení na Ústecku; PF UJEP, Ústí n. L., 1999 - bakalářská práce
Piffl, Alfred; Zápas o Bratislavský hrad, denník 1948 - 1972; Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2007