Wenzel Patzelt

Patzelt
Česká beseda (přestavba fasády), Revoluční 78, UL-centrum 1219; 1919
*
historie:
Ve prospěch fondu pro zbudování besedního domu vydala svým nákladem v r. 1888 ČESKÁ BESEDA V ÚSTÍ N. L. knížku SEVERNÍ POLABÍ od V. Wachsmanna
V domě sídlila Česká spolková knihovna (později Dělnická knihovna).
Zmínky o České besedě v DMUL: Ústí nad Labem za prusko-rakouské války roku 1866 str.95,96 a Spolky str.100