Herman Müller
podrobnìjší informace na www.usti-aussig.net

Müller
Adlerova vila, Beethovenova 20, UL-Klíše 713; 1932
*
možné pøedobrazy:
Vila Wagner II, Hüttelbergstr. 28 ve Vídni (arch. O. Wagner)