Carl (Karl) Mayer

Jako stavební firma (příp. autor prováděcí dokumentace?) provedl Carl Mayer, stavitel a architekt z Děčína, vilu Ludwiga Wolfruma,
navrženou vídeňskou kanceláří Miksch & Niedzielski.
*
zdroj:
Wiener Bauindustrie-Zeitung, 1892, Hauptteil S. 533, IX. Jahrg. Wiener Bauten-Album Pläne S. 100

stavby na jiných místech:
Zámeček Skrytín, Dobkovice 40; 1892
(souvislost: V roce 1914 Ludwig Wolfrum zakoupil Skrytín jako své letní sídlo.)