Šárka Mancová

Mancova
Přestavba průčelní budovy modlitebny Církve adventistů s.d. v Ústí n. L., Masarykova 128, UL-centrum 1099; 2009