Ján Makovník

Makovník
Obchodní centrum Forum, Bílinská, Malá hradební, U kostela, UL-centrum; 2005-09
*
dle:
www.stavebni-forum.cz

k otázce autorství:
(Ján Makovník je pravděpodobně zaměstnancem holandské kanceláře T+T design)
(českým spoluautorem stavby je Sdružení D/CH - Jan Chlup a Petr Valenta)