Max Loos von Losimfeldt
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Loos
Pavilon měšťanského pivovaru v Krásném Březně, Městské sady, UL-centrum, 1903 (zbořeno)
(dočasná stavba v rámci Hospodářské a průmyslové výstavy konané roku 1903)


Loos
Kostel Nejsvětější Trojice, UL-Střekov, 1903


Loos
Státní živnostenská škola (K.k. Staatsgewerbeschule), Resslova 5, UL-Klíše 210; 1908-10
(dnes Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická)


stavby na jiných místech:
Císařské lázně v Teplicích
palác Concordia v Teplicích

literatura:
Iva Králová, Jan Rosenauer; Sto let kostela Nejsvětější Trojice ve Sřekově 1. 6. 1903 - 1. 6. 2003;
Město Ústí n. L. a Římskokat. farnost Ústí n. L. - Střekov, 2003

Max Loos před rokem 1900