Aleš Lang

Lang
Přestavba modlitebny Církve adventistů s.d. v Ústí n. L., Masarykova 128, UL-centrum 1099; první pol. 90. let 20. stol.

stavby na jiných místech:
Modlitebna Církve adventistů s. d. v Karlových Varech
Fasáda hotelu Penta / Renaissance v Praze

web:
www.lang-spinar.cz

pedagogická činnost:
FA ČVUT

životopisná data:
(abART)