Anton Kunert
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Kunert
Lindnerova vila, Čajkovského 6, UL-centrum 1685; 1905
*
literatura:
Krsek, Martin; Lindnerova vila je obrazem zkázy; in: MF DNES - Severočeská příloha, 27. 1. 2007, str. 1 (seriál: Krásné staré vily)


Kunert
Dům Emilie Schöblové, Masarykova 53, UL-centrum 846; 1910