Ernst Krob
podrobnější informace na www.usti-aussig.net


Krob
Weinmannovo plicní sanatorium Na kabátě, K sanatoriu, UL-Bukov 285 (obvod Severní Terasa); 1916-20
dnes součást areálu Masarykovy nemocnice


Krob
Tuberkulózní pavilon (F1), Pasteurova 9, UL-centrum; 1912
dnes součást areálu Kampusu UJEP
*
možné předobrazy:
Královská psychiatrická klinika v Mnichově (arch. M. Littmann 1900-04)
Festspielhaus v Hellerau u Drážďan (arch. H. Tessenow 1910-12)


viz též: zmínky o E. Krobovi v DMUL
Sociální a zdravotní péče - odst.: Ignaz Petschek str. 178
předobrazy:
správní budova Höchst u Franfurtu n. M. (arch. P. Behrens 1922)
variantní návrh na obchodní dům Breda v Opavě (arch. H. Gorge 1926)