Jaromír Krejcar

Po 2. světové válce se navázalo na dřívější urbanistickou činnost prvními územními plány města, spíše studiemi, zpracovanými v letech 1945-1947 J. Vodičkou a v dalších rocích Blahoslavem Bublou, pozdějším asistentem profesora Aloise Mikušovice, mého profesora z r. 1950 na fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze a architekty Jaromírem Krejcarem a Josefem Sykou.
*
zdroj:
Krejčí, Václav; Ústí nad Labem rozvoj města 1950 – 2010;
Ústecká vlastivěda sv. IX., Statutární město Ústí nad Labem, 2013; str. 61


stavby na jiných místech:
Pavilon ČSR v Paříži, 1937


databáze:
Wikipedie