Jan Kouba

Kouba
Přístavba Státní vědecké knihovny, Velká Hradební 49, UL-centrum 1743; 1986-1996
revize projektu z let 1986-87 provedena v roce 1992 Pavlem Jiroudkem, návrh interiéru Jana Kallmünzerová
(nová část knihovny byla přistavěna k původní vile Carla Hermanna Wolfruma od architekta Ernsta Rentsche)
*
literatura:
Sršňová Milena: Přístavba Státní vědecké knihovny v Ústí nad Labem, in: Stavba, 5/96, str. 12-13
DMUL: Státní vědecká knihovna v letech 1945-1995, str.296-7
Brožek Aleš, STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM in: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci, 1994/3
*
web:
http://www.svkul.cz