Jan Koch

stavitel z Ústí nad Labem

stavby na jiných místech:
kostel sv. Ludmily v Litoměřicích, 1656