Stanislav Karpíšek
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

karpisek
Jesle u knihovny, Velká Hradební 47, UL-centrum 13; 1961-63
(dnes Kožní sanatorium)
*
publikováno v:
Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970

životopisná data:
Registrační protokol operačních svazků Ústí n. L. 1963-64, str. 98 (PB - propůjčený byt)