Jan Jehlík
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Jehlík
Rodinný dům, Hanzlíčkova 7, UL-Severní Terasa 3381, 1998-2000
(spolu s Pavlem Černohouzem)
*
viz též: zmínka (nextroom)
*
literatura:
Pelčák Petr ed.; Česká architektura 1999-2000; Prostor, Praha, 2001; str.104-107
Čapková Ivana a d.; DOMY : 77 rodinných domů z let 1989-2006; Prostor, Praha, 2006; str.304-307
Fischer Joachim, Uffelen Chris van ed.; 1000x European Architecture; Verlagshaus Braun, Berlin, 2007; str.876-877


Jehlík
Kancelářský dům, Mírové náměstí 35a, UL-centrum 3425; -2004
(spolu s Pavlem Černohouzem)

Jehlík
Přestavba vily, Zlatá stezka, UL-Brná 34; -2007

Jehlík, Plánička
Rodinný dům, Strážky u Habrovic 54; 2005-06
(spolu s Pavlem Pláničkou)

Jehlík
Rodinný dům, Javorová ul., UL-Skorotice; 2006-08
(spolu s Matějem Páralem)

Jehlík
Výrobní hala Materialise, UL-Předlice; 2006-08
(spolu s Brunem Panenkou a Pavlem Pláničkou)

Jehlík, Reimann
Palác Zdar, Mírové náměstí 1, UL-centrum; (soutěž 2004) 2005-
(spolu s Ivanem Reimannem)

stavby na jiných místech:
Rodinný dům v Přerově n. L., 2003-04

životopisná data:
(Archiweb)

web:
http://www.janjehlik.cz

publikační činnost:
Jehlík, Jan ed.; Česká architektura 2003-2004; Prostor, Praha, 2005