Karl Jaray
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

"Absolvent pražské německé techniky, později profesor tamtéž. Významný pražský architekt. Přítel Adolfa Loose. Pracoval pro Eskomptní banku, pro niž v roce 1924 navrhl nástavbu a interiéry v jejím původním paláci v ul. Na Příkopě (čp. 850; viz též heslo Emil Ritter von Förster). Později pravděpodobně zprostředkoval zřízení filiálky krejčovského salonu Kníže v přízemí, který byl vybaven obdobně jako Loosův interiér téže firmy ve Vídni (autorem byl Loosův spolupracovník Heinrich Kulka). Ve stejné době navrhl Jaray průčelí domu na Ortenově náměstí v Holešovicích (čp. 1321) s polygonálními arkýři. Na přelomu 20. a 30. let zvítězil spolu s J. Sakařem a R. Hildebrandem (viz) a vídeňskými architekty E. von Gotthilfem (viz) a A. von Neumannem (viz) v soutěži na nový palác Eskomptní banky v sousedství Prašné brány v ul. Na Příkopě (čp. 969). Palác ve stylu moderního klasicismu byl pak postaven. Lit.: Časopis Forum 1935"
Lukeš Zdeněk; Splátka dluhu, Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938; Fraktály Publishers, Praha, 2002; str.72-75

Jaray
Česká eskomptní banka (dnes KB), Bílinská 2, UL-centrum 175; 1923-25

stavby na jiných místech:
Eskomptní banka v Moravské Ostravě, Smetanovo nám. 1; 1921-22
Česká eskomptní banka v Šumperku, Hlavní tř. 25; 1922
činžovní dům v Praze 7 Holešovicích, Ortenovo nám. 29; 1924
Česká eskomptní banka a úvěrový ústav v Jihlavě, Palackého 53; 1925-26
Eskomptní (dnes Komerční) banka v Praze 1 Starém Městě, Na příkopě 33; 1930-32

životopisná data:
(Architektenlexikon)

literatura:
Lukeš Zdeněk; Splátka dluhu, Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938; Fraktály Publishers, Praha, 2002; str.72-75
Městská knihovna v Praze
Fischer, Heinrich und Karl Jaray. Abschiedsworte am Grabe 15. Juni 1936. (Wien, Selbstverlag) 1936. 32 x 20 cm. Einblattdruck mit Abbildung der Totenmaske. EUR 350,00 In Form einer Todesanzeige mit breiterem schwarzen Rand gestaltet, einseitig bedruckt mit den beiden kurzen Reden und Abbildung der Totenmaske. Karl Kraus war am 12. Juni gestorben. Der Architekt und Mäzen Karl Jaray (1878-1947) widmete sich in seinem Ruhestand seit 1925 dem 'Theater der Dichtung', zuletzt der Herausgabe von 'Shakespeares Dramen' und der Erstellung eines Schlagwortregisters der Fackel. Er hatte den Film zum 60. Geburtstag finanziert (nicht zuletzt auch den 'Brenner' unterstützt) und gehört zu den im Testament bedachten Erben. Entgegen gelegentlich vorkommenden Anmerkungen, ist er nicht Vater des Schauspielers Hans Jaray (dies war Karl Hans Jaray). Nach dem Tod von Oskar Samek repräsentierte allein Heinrich Fischer (1896-1974) Erbe und Nachlassverwaltung. Die Totenmaske hatte der Bildhauer und Schauspieler Alexander Járay (1870-1943) abgenommen. Er heiratete im nämlichen Jahr die Besitzerin der Galerie Würthle, Lea Bondi. Sein Bruder war Karl Hans Jaray, beide Nachfahren des Kunsttischlers Sandor Jaray. Knickfalte, Rand mit leichten Läsuren. Siehe die Abbildung.

viz též:
vazba K. Jaraye na Karla Krause