I-MISE
Vít Rejšek, Vladimír Jedlička


Rejsek, Jedlicka
Bytový dům Růžový palouček, UL-centrum
*
dle:
http://www.idp-stavby.cz

Rejsek, Jedlicka
Proluka Hraničář, UL-centrum


Rejsek, Jedlicka
Rodinný dům, UL-Klíše


web:
http://www.i-mise.cz