Karel Hubáček
podrobnější informace na www.usti-aussig.net


Studie hotelu pro Ústí nad Labem, 1961
(spolu s Pavlem Švancerem a Vlastimilem Šedem)


Hubacek, Binar, Masak, Svoboda
Soutěžní návrh obytného celku Severní Terasy v Ústí nad Labem, 1964
(spolu s Otakarem Binarem, Miroslavem Masákem a Jiřím Svobodou)
*
obrázek z:
Štván, František; K soutěži na Severní Terasu, in: Architektura ČSSR, roč. XXIII, 1/1964, str. 13-18
(zde není uváděn K. Hubáček, mezi spoluautory se nachází navíc P. Švancer)


životopisná data:
(Archiweb)

stavby na jiných místech:
Vysílač a hotel na Ještědu (1963-73)


literatura:
Karel Hubáček - pocta ČKA 2005; ČKA a GJF, Praha, 2006; 74 str.