Václav Hilský
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Hilsky
Návrh budovy krajského národního výboru v Ústí n. L., 1949
*
publikováno v:
Architektura ČSR, roč. VIII, 3-4/1949, str. 106-109


životopisná data:
(Archiweb)

stavby na jiných místech:
Koldům v Litvínově (1948-50)