Josef Hennings
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Hennings
Městská jatka, Jateční 63 a 65, UL-centrum (bez čp.) čpp. 195/1; 1926-28
(původní čp. snad 1892)


stavby na jiných místech:
Škola J. Eichendorffa ve Schwaigheimu u Stuttgartu, 1908-10
soutěž na jatka "Fleischgrossmarkt" v Bochumi v r. 1926 - nepostaveno, vyhrál arch. W. Frese

životopisná data:
(Ulrich Bücholdt)

literatura:
historie městských jatek v Dějinách města Ústí n. L.
Beran L. a Valchářová V. ed.; Průmyslové dědictví Ústeckého kraje - mapování a revitalizace; sborník konference / Ústí nad Labem 19. 6. - 20. 6. 2008; ČVUT, VPCD, Praha, 2008; str. 85