Míťa Hejduk
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Hejduk, Bergr
Pozemní stavby, Velká hradební 54, Dlouhá 13, UL-centrum 2800 a 3359; 1974-77
(spolu s Rudolfem Bergrem a Janem Drtikolem)
*
možné předobrazy:
klášter La Tourette (arch. Le Corbusier 1953)


Hejduk, Bergr
KV KSČ, Velká hradební 48, UL-centrum 3118; 1985
(spolu s Rudolfem Bergrem a Janem Drtikolem)

viz též zmínky o M. Hejdukovi v DMUL:
Výstavba nového Ústí nad Labem - odst.: Stavební vývoj v období "reálného socialismu" str.281