Wenzel August Hablik
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

W. A. Hablik pocházel z Mostu, v Ústí n. L. (pravděp.) nežil a byl spíše malířem než architektem. Není zde však zařazen náhodou. Jeho krystalické vize totiž ovlivnily významné německé architekty v čele s B. Tautem a zpětně se tak atmosféra jeho obrazů, byť vzdáleně, promítla do vzhledu mnoha budov v našem městě. Byl fascinován obytnými krystaly a kromě toho "zlomového", který našel v Krušných horách na něj jistě působila Mariánská skála a hrad Střekov.

Hablik

web:
hablik.wz.cz