Ottomar Grünwald


Grunwald
Rodinný dùm Oskara a Terezie Wormových, "Kriegerheimstätte" typ 8, Rembrandtova 15; UL-Støekov 313; 1927