Alexander Graf
podrobnější informace na www.usti-aussig.net


Graf
Severočeské divadlo opery a baletu, Lidické náměstí 10, UL-centrum 1710; 1907-09
http://www.operabalet.cz
vedení stavby: Alfred Bayer
*
literatura:
Scheurembrandt, Architektur-Konkurrenzen. Band III, Heft 6: a) Volksbücherei in Eger, b) Theater in Aussig a. E.; Wasmuth, Berlin
25 Jahre Stadttheater Aussig Festschrift
Kaiser Vladimír, Jonáš Petr; Ústecké divadlo 1909-1992, Ústí nad Labem 1992
odst. "Městské divadlo" s. 189 a kap. "Městské divadlo 1945-1995" ost. "Rekonstrukce divadla v letech 1967-1972 a 1986-1993" s. 303; v DMUL
Páral Matěj; Městské divadlo v Ústí nad Labem (seminární práce), ČVUT FA 2000 (10,1 Mb)
*
vítězné soutěžní návrhy:
Rudolf Krausz (1. cena), Ferdinand Fellner II., Hermann Helmer (2. cena), Friedrich Kick (3. cena)
nakoupené soutěžní návrhy:
Alexander Graf, Josef Zasche, Rudolf Bitzan
další účastníci soutěže:
Siegfried Kramer, Heinrich Karl Ried, Oskar Strnad


Graf
Státní reálná škola (Staatsrealschule), České mládeže 2, UL-Klíše 230; 1911-13
(dnes Základní škola)

stavby na jiných místech:
divadlo "Kaiserjubiläums-Stadttheater" (Volksoper) ve Vídni (1898) (jako spolupracovník Franze von Krauße)
městské divadlo ve Znojmě (1899-1900)
městské divadlo v (Moravské) Ostravě (1906-07); (1954-56 přestavba)
městské divadlo v Mostě (1910)


životopisná data:
(Architektenlexikon)