Jan Gabriel
podrobnější informace na www.usti-aussig.net


Územní plán města Ústí nad Labem, 1950-
*
dle:
Technik, Svatopluk; Města severních Čech; Severočeské nakladatelství, Liberec, 1967


Gabriel
Krajský národní výbor, Velká hradební 8, UL-centrum 2336; -1961
*
dle:
DMUL Výstavba nového Ústí nad Labem - odst.: Budovy na Lidickém nám. (rekonstrukce náměstí); Výstavba panelových obytných domů v centru města str.276-7;