Adolf Foehr
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

"Významný pražský architekt, stavební rada. Narozen v Norimberku v roce 1879 nebo 1880. Vystudoval pražskou německou techniku, absolvoval mistrovskou školu Jana Kotěry na Uměleckoprůmyslové škole a poté i curyšskou polytechniku. První projekty pocházejí z roku 1910. Nejdříve byl ovlivněn secesí (bankovní dům v ul. Politických vězňů, obřadní síň německého evangelického hřbitova na Žižkově), později si vytvořil svérázný, těžkopádný a poněkud ponurý styl, jehož charakteristickými prvky se stala trojitá úzká okna, arkýře podepřené ozdobnými konzolami nebo baldachýny ve tvaru mansardových stříšek nad vstupy, arkýři a rizality (často nezvyklého trojúhelníkového půdorysu).
Ve 20. letech projektoval zejména v Praze Holešovicích, ale také např. v Karlových Varech nebo v Liberci řadu domovních bloků bytových družstev, vil a paláců bank, pojišťoven a úřadů. Stal se dvorním architektem pojišťoven Donau a Securitas.
Na přelomu 20. a 30. let se Foehrův styl zjednodušuje a autor dospívá téměř ke konstruktivismu. Poněkud archaický charakter však posiluje odmítnutí pásových oken (palác Philips na Karlově náměstí, čp. 314, 325/II, palác Donau ve Spálené ulici, čp. 74/II). Za nejzdařilejší Foehrovy práce lze považovat palác Donau na Národní třídě (čp. 138/II), kde ovšem převzal původní koncept průčelí Josefa Havlíčka, rozměrný dům s obchody ve smíchovské Štefánikově ulici (čp. 249) a především nárožní Brandejsův obchodní dům v Provaznické ulici, čp. 397/I, který je zmenšenou replikou známého Mendelsohnova obchodního domu ve Vratislavi. Zde dospěl Foehr až dynamickému expresionismu špičkové úrovně. Lze však spekulovat, zda konzervativní projektant nesvěřil tento projekt některému z mladších architektů ve svém ateliéru.
Produkce Adolfa Foehra byla na pražské poměry zcela mimořádná, realizoval více staveb než kdokoli jiný (snad s výjimkou kanceláře Pražák a Moravec). Přesto zůstával českou scénou zcela ignorován. Jeho tvorba byla shledána jako ultrakonzervativní a respekt si nezískaly ani pozdní práce. Adolf Foehr byl členem známého spolku Schlaraffia. Jeho poválečné osudy neznáme.
Lit.: Bauten und Entwürfe aus Fünfundzwanzig Jahren Architekt Baurat Adolf Foehr, 1934
Lukeš Zdeněk; Splátka dluhu, Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938; Fraktály Publishers, Praha, 2002; str.42-52

Foehr
Slepecká škola (dnes VUSS), Štefánikova 2, UL-Klíše 231; 1913
foto z X3333
*
dle:
SSK3-A, Die Deutsche Blindenschule, str.189 - "Die Baupläne stammen vom Architekten A. Föhr, Prag, der Bau wurde von der Firma Kraus & Salfemeier, Aussig, aufgeführt, die Bauleitung hatte das städtische Bauamt, die Bauaufsicht Herr Dr. Marian, der grosse Freund der Blindenschule, der mit Begeisterung seines Amtes waltete, übernommen."

stavby na jiných místech:
domy na Letné v Praze

literatura:
Lukeš Zdeněk; Splátka dluhu, Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938; Fraktály Publishers, Praha, 2002; str.42-52

životopisná data:
(archINFORM), (abART)