Hartwig Fischel


vila Kind v Ústí nad Labem, 1895
jiné domy ve městě, 1925

životopisná data:
(archINFORM), (Architektenlexikon), (Registr VCPD)

stavby na jiných místech:
Železniční stanice Praha Vršovice, 1882
skladiště "Amerika", Brno, 1894-1897 (spolu s W. Astem)
obytný dům, Sechssimmelgasse 19, Vídeň (Rakousko), 1925 (spolu s J. Bayerem)

literatura:
Fischel, Hartwig; Wiener Häuser. I. Teil.; Berlin u.a., Harz, 1923