Miroslav Fibiger
* 12. 11. 1934

Fibiger
Sídliště Karla IV, Tolstého ul, UL-Střekov; 1964 1966-69
*
publikováno v:
Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970

zmínka:
Informační servis Obce architektů, 22, listopad 2004