Fellner u. Helmer
podrobnější informace na www.usti-aussig.net


Fellner, Helmer
Mostecká uhelná důlní společnost, Velká hradební 61, UL-centrum 39
(později Sudetský uhelný syndikát, Uhlozbyt, dnes Finanční ředitelství)
dům byl přestavěn A. Köhlerem & Co. v roce 1912 a P. Brockardtem v roce 1939


ateliér Fellner a Helmer se rovněž účastnil v roce 1907 soutěže na ústecké městské divadlo, umístil se jako druhý


životopisná data:
(Wikipedie)