Erlebach a Lichteneckner
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Erlebach, Lichteneckner
Okresní svaz pracovních spolků (dnes Policie ČR), autor nezjištěn,
Masarykova 27, UL-centrum 930 (obvod město); 1902?, 1907-08
(plány ve složce spis. meziarchivu chybí, v dokumentech zmiňována firma Erlebach a Lichteneckner)
*
zmínka v DMUL:
kap. Dělnické hnutí v Ústí nad Labem do roku 1918, str. 102
*
paralely:
filiálka Vídeňské bankovní jednoty na Příkopech v Praze (arch. J. Zasche 1906-08)


Erlebach, Lichteneckner
Bytový dům, Školní náměstí 7, UL-Předlice 341
*
možné předobrazy:
Sídliště Berlin-Prenzlauer Berg, Greifswalderstrasse, Grellstrasse (arch. Bruno Taut 1927)


Erlebach, Lichteneckner
Bytová vila, Ke hradu 6, UL-Střekov 1030