Jan Drtikol
podrobnější informace na www.usti-aussig.net


Bregr, Hejduk, Drtikol
Provozně administrativní budovy Pozemních staveb a České státní pojišťovny; 1974-77
(jako spolupracovník Rudolfa Bergra a Míťi Hejduka)
*
literatura:
Nový O., Valterová R., Vebr J.; Soudobá architektura ČSSR; Panorama, Praha, 1980